Hurtownie farmaceutyczne

hurtownie farmaceutyczneSzanowni Państwo,

 
Powołanie APOFARM GROUP Unii Hurtowni Aptekarskich Sp. z o.o. w 1997 roku było obliczone na skonsolidowanie polskich aptekarzy wokół silnej firmy, która stanie się swego rodzaju remedium na ich bolączki. Borykają się oni bowiem z coraz większymi problemami wynikającymi z niestabilności regulacji prawnych, spadającej rentowności prowadzenia aptek oraz wzrastającej konkurencji. Zadania postawione przez aptekarzy - właścicieli APOFARM GROUP, realizowaliśmy i realizujemy za pomocą różnych instrumentów. Jesteśmy ośrodkiem integrującym środowisko farmaceutyczne, gwarantując stabilne i atrakcyjne ceny, oferując dogodne -i co bardzo ważne identyczne dla wszystkich partnerów- warunki sprzedaży, terminowość dostaw i rzetelność w kontaktach handlowych. Wykorzystujemy najnowocześniejsze instrumenty teleinformatyczne m.in. związane z przesyłaniem danych, w celu sprawnej i satysfakcjonującej klientów obsługi zleceń. Hurtownie- udziałowcy APOFARM GROUP- od lat z powodzeniem stosują wobec aptek system towarzyszących usług w zakresie porad prawnych, marketingowych, księgowo-finansowych i informatycznych. 
 
Dziś z prawdziwą satysfakcją przedstawiamy Państwu nowy Program APOFARM GROUP Unii Hurtowni Aptekarskich - zorientowany na pacjenta i na wspieranie aptek w trudnej walce rynkowej. Przyświeca nam hasło „Po pierwsze człowiek”, ponieważ dobro człowieka, dobro pacjenta jest dla nas aptekarzy wartością podstawową i nadrzędną. Nasz Program zbudowaliśmy na solidnych, popartych analizami prawnych autorytetów, podstawach. Postawiliśmy sobie za cel: stworzenie jednolitej identyfikacji wizualnej dla aptek biorących udział w Programie i promowanie tych aptek, jako najbliższych pacjentowi placówek opieki zdrowotnej z zawsze życzliwą i fachową pomocą aptekarza. Nie proponujemy loterii, wycieczek i samochodów ale uczciwe zarabianie w Państwa własnym aptekarskim biznesie- zwiększanie liczby pacjentów- klientów aptek, zwiększanie obrotów i zysków. Nie zamierzamy też budować centralnej bazy danych o Waszych pacjentach. Mamy świadomość, że apteka to szczególna placówka służby zdrowia, a zawód aptekarza to zawód publicznego zaufania. Dlatego szanujemy Państwa prawo do wyłączności jeśli chodzi o wiedzę o rynku, na którym działacie i o pacjentach, którym pomagacie.
 
Ogólnopolski program „Po pierwsze człowiek” będzie realizowany poprzez Hurtownie - udziałowców APOFARM GROUP Unii Hurtowni Aptekarskich w Kielcach. Dlatego dotychczasowe relacje Państwa-polskich aptekarzy z hurtowniami pozostaną nie zmienione. Dla skutecznej realizacji założeń Programu i unifikacji elementów identyfikujących apteki z Programem, będziemy się jednak posługiwać jednym logo - logo APOFARM. Jesteśmy przekonani, że wsparcie Programu działaniami promocyjnymi, także w mediach, odniesie oczekiwany skutek czyli: zachęci dotychczasowych i nowych pacjentów do korzystania właśnie z aptek ze znakiem APOFARM.
To z kolei z pewnością przełoży się na sukces Państwa- właścicieli polskich aptek.